Menu

5 måter å redde en person fra å drukne i vannet

Hvert år drukner mange i vannet. Drukner de fordi de ikke kan svømme? Mange ulykker kunne ha vært unngått hvis de hadde hatt på seg redningsvest – hele 60 % kunne vært reddet. De fleste drukningsulykker skjer ute – ved bading, fall over bord og kantring med båt. Det skumle med statistikken er at over halvparten av de som drukner regnes som gode svømmere. Hovedårsaken til drukningsulykkene er at de svømmedyktige mangler evnen til å svømme i kaldt vann. Ved å ha opplæring i kaldt sjøvann kan man forebygge mange drukningsulykker. En god ting er å følge badevettreglene, som også sier at vi må lære oss å svømme og bruk godkjent redningsvest.

shutterstock_375569194Sjekk om personen er livløs

En drukningsulykke kan skje hvor som helst. En mann skal hente en ting i båten sin som ligger inntil en brygge. Ved et uhell ramler han i vannet, og klarer ikke å komme seg opp på land igjen. Du finner han liggende livløs i vannet. Hva gjør du? Rop om hjelp! Det er viktig at du får andre til å hjelpe til. Ring 113 med en gang. Dersom det er livstruende, må ambulanse kontaktes umiddelbart. Få personen på land, og sjekk om han er livløs. Er det ingen tegn til pust eller puls, så må hjerte-lunge-redning (HLR) startes med en gang. Gjenta HLR til ambulansen kommer.

Drukningsulykker skyldes ofte mangel på kunnskap

Her er en liten oppsummering på 5 metoder for å redde en person fra å drukne: 1. Lær deg badevettreglene. De inneholder fornuftige regler og to av de viktigste handler om bruk av godkjent redningsvest og svømmeferdigheter. 2. Respekter dine egne begrensninger, og husk at det er tøffere å svømme i kaldt vann, i bølger, i strøm og med våte klær. 3. Innse betydningen av å bruke redningsvest, selv om du er en meget dyktig svømmer. 4. Tren deg i selvberging, svømming, livredning og førstehjelp. 5. Lær deg HLR og tren regelmessig på livreddende førstehjelp. Ved drukning er det små marginer som kan gjøre store forskjeller – Ring 113!