Menu

Hva er rafting?

De aller fleste har nok et begrep om hva rafting er: på et helt grunnleggende nivå dreier det seg om å seile en båt eller flåte (raft) ned en elv, ved å bruke en åre som man padler eller styrer med. Mange forbinder nok rafting med den mest spektakulære formen, som er rafting ned stryk og andre vanskbovec-rafting-team-childrenelige deler av elver. Rafting er imidlertid så mangt, og trenger ikke nødvendigvis å inkludere noe element av fare eller risiko for å være gøy.

Mens noen søker et adrenalinrush i forbindelse med rafting, er det mange andre som bare vil ha en hyggelig dag i naturen. For at alle som liker rafting skal ha en forståelse på forhånd av hvor stor vanskelighetsgraden er, er det utarbeidet et system som rangerer ulike elvepartier etter en skala som går fra 1 til 6.

På grad 1 er elva flat, enkel og grei å manøvrere. Dette er det enkleste nivået, og passer for både barnefamilier og pensjonister. Grad 2 er også greit for de aller fleste, vannet er riktig nok i bevegelse men det skal under normale omstendigheter ikke være noen spesielle hindringer eller utfordringer.

Det er når man kommer opp i grad 3 at det begynner å bli litt mer krevende, det kan være til dels sterk strøm, forskjellige hindringer (steiner, kratt, og lignende), og det kan være stryk. Her kreves det visse ferdigheter, man må kunne manøvrere. Grad 4 er enda vanskeligere, her er det betydelige utfordringer med tøffe stryk og passasjer der det kan være vanskelig å komme rundt og forbi hindringer. Det stilles store krav til manøvrering og det er alltid en risiko for at båten skal gå rundt (“flip” kalles dette på fagspråket).

Mens 1 og 2 er for rolig padling, er 3 og 4 det som de fleste forbinder med rafting. Nivå 5 er svært krevende og faller under ekstremsport, mens nivå 6 regnes for å være umulig.