Menu

Kano – tenk på sikkerheten

Kanoen er med hensikt bygd lang og smal, fordi det er forholdet mellom lengde på kjøl og volum som skal være så høyt som mulig for å få god fart i en kano. Men dette gjør også at kanoen per definisjon er et ustabilt fartøy som har lett for å kantrchestnut-pal-04e, i motsetning til den brede og runde flåten som brukes i for eksempel rafting. Når man er i kano, er det derfor ekstra viktig å tenke på sikkerhet. Dessverre er det mange som ikke tenker på dette, fordi man som regel padler kano i veldig rolige farvann. Likevel lurer faren dersom man ikke passer på. Her får du noen tips for å trygge sikkerheten i forbindelse med at man går ombord eller i land fra kano – fordi det nettopp er her de fleste ulykkene skjer.

Når man flytter seg inn og ut av en kano, blir det mye bevegelse, og med den underliggende ustabiliteten kanoen har, gir dette en viss risiko for kantring. Derfor er det viktig at du velger et godt egnet sted til slike forflytninger. Det bør både være dypt nok til at kanoen flyter og en forholdsvis kort avstand mellom land og vann. Å legge til med langsiden sidelengs er alltid ønskelig dersom det er mulig.

Når du skal gå i ombord setter du først kanoen uti slik at den ikke tar borti bunnen. Ikke gjør den klassiske nybegynnertabben med å gå oppi båten mens den er på land, dette gjør det mye vanskeligere å balansere båten. Sitter det allerede noen i båten, bør han hjelpe til og støtte deg, eventuelt ta støttetak. Tenk fysikk, prøv å holde tyngdepunktet sentralt i båten. Dersom kanoen bare kan legges på langs når du skal gå ombord, må du være ekstra forsiktig, særlig dersom du er den første til å entre kanoen. Kryp gjerne frem i båten, heller enn å gå.