Menu

Unngå at båten synker eller tipper over

Det er flere forskjellige måter å unngå at båten synker eller (mer sannsynlig) går rundt når man holder på med rafting. Man må huske at de flåtene man bruker i rafting er spesiallaget for formålet, og bidrar til å unngå flip. Disse flåtene har i utgangspunktet god stabilitet på grunn av størrelsen og det lave tyngdepunktet, og i de fleste tilfeller vil utstyr og padlere forsvinne ut av båten før den selv går rundt (når båten på denne måten “kaster ut” passaraftsjerer, bruker man gjerne det engelske uttrykket “dump truck”).

Noe annet som er verdt å merke seg er at disse båtene nesten alltid tipper over sidelengs, når de først gjør det. Det skal veldig mye til for at en slik båt skal tippe over forlengs eller baklengs, så det er heller ikke noe man skal være spesielt engstelig for eller manøvrere hardt for å unngå. I de aller fleste tilfeller er det den sideveis stabiliteten som er avgjørende, så fokuser heller på dette aspektet.

Noen ganger kan man oppleve at båten er litt for myk, som regel fordi det er for lite luft i den. Da kan det skje at båten “tar en taco”, som vil si at den bretter seg sammen, slik at piggen nesten når hekken. Det motsatte er en “omvendt taco”, når enten piggen, eller hekken, kommer under vann og båten bøyer seg av den grunn. Båten vil imidlertid sjelden kantre under slike omstendigheter. -Det viktigste her, er å unngå at man faller ut av båten.

Hvis du kjenner til filmene Star Wars, som har du sikkert hørt om “dark side”. Også i rafting er det noe som heter dark side, og det er en betegnelse som brukes om en som lener seg over siden av båten og dermed forårsaker at den kvelver. Dette regnes for å være spesielt pinlig i rafting, særlig dersom det er en erfaren person som blir tatt i dette.